Wat moet ik doen als ik schade heb aan mijn auto?

Tijdens onze openingstijden kunt u de schade telefonisch melden bij de afdeling Techniek via 070-3429494. Wij nemen dan direct uw gegevens op en registreren de schademelding. Buiten onze openingstijden kunt u de schade melden op onze website via <Mijn Wittebrug Lease> door middel van het online schadeaangiftefomulier. Indien de auto niet meer rijdbaar is kunt u de schade buiten onze openingstijden melden via de Wittebrug Lease Hulpdienst op 070-3906061. Stuur in geval van een schade met een tegenpartij of voor het Waarborgfonds een volledig ingevuld schadeaangifteformulier - uiterlijk binnen twee werkdagen - naar: Wittebrug Lease BV, Antwoordnummer 10063, 2280 VB Rijswijk. Deze procedure geldt ook als u uw autoverzekering niet via Wittebrug Lease heeft afgesloten, want ook dan verzorgt Wittebrug Lease de schadeafwikkeling.

Wat moet ik doen als mijn auto is gestolen?

Als uw auto is gestolen neem dan direct contact op met de plaatselijke Politie via 0900-8844. Vervolgens moet u aangifte doen van vermissing van het voertuig. Van de politie krijgt u een afschift van de aangifte. Stuurt u de aangifte zo snel mogelijk naar schade@wittebruglease.nl of per fax naar 070-3991034  versturen. Onze afdeling Techniek zal direct na ontvangst van uw melding aan de slag gaan om eventueel vervangend vervoer te verzorgen en een onderzoek op te starten om de leaseauto op te sporen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via 070-3429494.

Wanneer moet ik de Politie inschakelen?

Waarschuw in geval van een grote schade, schade met letsel of indien het invullen met de tegenpartij problemen oplevert altijd de Politie. In geval van schade door inbraak of vandalisme dient u aangifte te doen bij Politie. Dit kan online via www.politie.nl/aangifte.

Waar moet ik op letten wanneer ik betrokken raak bij een ongeval?

  • vul gezamenlijk het schadeaangifteformulier aan de voorzijde volledig in, inclusief de toedracht (12) en de situatieschets (13); dit geldt ook als alleen de tegenpartij schade heeft opgelopen.
  • geef het duplicaat van uw schadeformulier aan de tegenpartij.
  • noteer naam en adres van eventuele getuigen; inzittenden gelden ook als getuigen.
  • bij discussie over de toedracht van de schade raden wij u aan de Politie in te schakelen en/of foto's te maken van de situatie.
  • controleer dat u beiden uw handtekening zet in vakje 15.
  • doet u in elk geval direct aangifte bij de Politie in geval van diefstal, inbraak, vandalisme of doorrijden na een aanrijding en voeg het politierapport vervolgens bij het schadeformulier.
  • mocht u zijn aangereden in parkeerstand neemt u dan direct contact met ons op en doe vervolgens aangifte bij de politie; dit is belangrijk om de schade te kunnen verhalen via het Waarborgfonds Motorverkeer.
  • de achterzijde van het schadeaangifteformulier kunt u bij thuiskomst invullen.
  • stuur het schadeaangifteformulier na het invullen naar Wittebrug Lease BV, Antwoordnummer 10063, 2280 VB Rijswijk.

Wat moet ik invullen bij “verzekeringsnemer” op het Schade Aangifte Formulier?

Vult u bij verzekeringsnemer Wittebrug Lease in.

Moet ik altijd de achterzijde van het Schade Aangifte Formulier invullen?

Om een schade goed in behandeling te kunnen nemen hebben Wittebrug Lease en de verzekeraar altijd de antwoorden op de vragen op de achterkant nodig.

Moet ik het Schade Aangifte Formulier invullen bij ruitschade?

Het invullen van een schadeaangifteformulier is in geval van een voorruitschade door steenslag niet nodig. U kunt de schade aan de voorruit melden op onze website via <Mijn Wittebrug Lease>. Indien een tegenpartij verantwoordelijk is voor de voorruitschade dient u wel een schadeaangifteformulier in te vullen met daarin alle benodigde gegevens.

Wat is het verschil tussen eenzijdige en tweezijdige schade?

Bij een eenzijdige schade is de schade ontstaan zonder tegenpartij. Bij tweezijdige schade is er behalve uw auto ook een auto of object van een ander betrokken.

Mag ik de schade door mijn dealer laten repareren?

Schade aan de auto dient hersteld te worden bij schadebedrijven waar Wittebrug Lease een samenwerkingsovereenkomst mee heeft gesloten. De auto dient in overleg met een medewerker van onze afdeling Techniek ter reparatie bij de aangewezen reparateur voor herstel aangeboden te worden. Het schadebedrijf kan indien dat noodzakelijk is zorgen voor een haal- en brengservice. 

Wat moet ik doen bij schade in het buitenland?

Tijdens onze openingstijden kunt u bellen met de afdeling Techniek van Wittebrug Lease op nummer 070-3429494. Buiten onze openingstijden belt u met de Wittebrug Lease Hulpdienst op 070-3906061. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. In geval van een aanrijding met een tegenpartij dient u samen een schadeaangifteformulier in te vullen. Maak als dat mogelijk is foto's van de situatie. Dit verhoogt de kans op het verhalen van de schade op een aansprakelijke tegenpartij. Mocht het nodig zijn dan regelen wij een vervangende auto.

Waarom moet ik een Eigen Risico betalen in geval van schade?

Het Eigen Risico is een eigen bijdrage in de schadekosten. In geval van een verhaalbare schade wordt het Eigen Risico verhaald op de tegenpartij. Indien de schade wordt vergoed door het Waarborgfonds Motorrijtuigen betaalt Wittebrug Lease het Eigen Risico.

Wanneer kan een schade worden geclaimd bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen?

Wanneer een onbekend gebleven motorrijtuig schade veroorzaakt aan  uw auto terwijl uw auto geparkeerd stond kan de schade in aanmerking komen voor een claim bij het Waarborgfonds. Een claim bij het Waarborgfonds wordt in behandeling genomen als er aangifte bij de Politie is gedaan, er getuigenverklaringen overlegd kunnen worden dat de schade is ontstaan terwijl de auto geparkeerd stond en het schadeaangifteformulier volledig is ingevuld.