Wie ontvangt de bekeuring als ik een overtreding bega?

Indien u een verkeersovertreding begaat of te weinig parkeergeld betaalt ontvangt Witteburg Lease meestal de bekeuring. De boete wordt in de meeste gevallen betaald door Wittebrug Lease en doorbelast aan uw werkgever.


Hoe kan ik de beschikking opvragen?

U kunt de beschikking opvragen op onze website via <Mijn Witteburg Lease>. Hiervoor heeft u uw kenteken en het door ons gemailde beschikkingsnummer nodig. De beschikking kunt u opvragen tot 3 maanden na dagtekening.

Hoe werkt het met een bekeuring uit het buitenland?

Bekeuringen uit het buitenland stuurt Wittebrug Lease zonder te betalen aan uw werkgever. Indien deze de bekeuring niet op tijd wordt betaald ontvangt Wittebrug Lease een herinnering. Deze wordt, om verdere verhogingen te voorkomen, door ons betaald en doorbelast.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de bekeuring?

U kunt in beroep gaan tegen de bekeuring. U moet dan bezwaar aantekenen tegen de eerste beschikking (ook als Wittebrug Lease de bekeuring al heeft betaald). Omdat het kenteken is geregistreerd op Wittebrug Lease heeft u hiervoor een machtiging nodig. Deze kunt u opvragen bij de afdeling Contractbeheer via cb@wittebruglease.nl of 070-3429414. De behandeling van het bezwaar duurt ongeveer 16 weken. Als de Officier van Justitie uw beroep inwilligt dan stort het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) het bedrag terug op de rekening van Wittebrug Lease. Dit wordt door ons vervolgens aan u gecrediteerd. U vindt meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl/onderwerpen/verkeer.

Hoe kan ik de foto opvragen wanneer ik ben geflitst?

Voor elke regio is dit weer anders. Meestal staat op de beschikking aangegeven welk telefoonnummer u kunt bellen en om welk fotonummer het gaat. Vaak zijn er kosten verbonden aan het opvragen van een foto.

Moet ik mijn NAW-gegevens verstrekken als ik meer dan 30 kilometer te hard heb gereden?

Een overschrijding van meer dan 30 kilometer wordt niet gezien als een overtreding volgens de Wet Mulder. Er geldt dan een speciale procedure waarbij u en de leasemaatschappij wettelijk verplicht zijn om NAW-gegevens van de berijder te verstrekken. De zaak wordt behandeld door de Officier van Justitie.