Welke bescheiden krijg ik van Wittebrug Lease na de aflevering van mijn auto?

Na de aflevering van uw auto ontvangt u per post een berijdersmap, een schadeformulier en een berijdershandleiding. Naar gelang de afspraken met uw werkgever sturen wij u een groene kaart, een Machtiging Buitenland en een brandstofpas (de bijbehorende pincode wordt apart toegestuurd na circa 4 werkdagen tenzij de pincode is overgenomen van uw vorige pas of u een voorkeurspincode heeft opgegeven). Kentekenbewijs deel 1A (voertuiggegevens) en 1B (tenaamstellinggegevens) of de kentekencard ontvangt u van de leverende dealer bij de aflevering van uw auto. Bovendien ontvangt u van de dealer de autosleutel en de reservesleutel(s).

Wordt de auto bij inname geïnspecteerd?

De inname van de auto wordt uitgevoerd door BCA (v/h FleetSelect). BCA is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in het inspecteren van auto’s voor leasemaatschappijen. Van de inspectie wordt een inspectierapport opgesteld volgens het innameprotocol.

Wie neemt contact met mij op voor de inspectie en inname van de auto?

Geruime tijd voor de einddatum van het leasecontract melden wij de inname aan bij BCA. Een medewerker van de planning neemt tijdig contact op met u op om een afspraak te plannen voor het uitvoeren van de inspectie en inname. 

Waar wordt de inspectie uitgevoerd?

De inspectie wordt op de door u gewenste locatie in uw bijzijn uitgevoerd. Dit kan op kantoor, bij de dealer (tijdens de aflevering van de nieuwe leaseauto) of bij u thuis. Na de inspectie wordt de auto door een transporteur of chauffeur opgehaald.

Wat houdt de inspectie in?

De inspecteur controleert in uw bijzijn de auto van binnen en van buiten op eventueel aanwezige schade. Tevens wordt geïnventariseerd of alle bij de auto behorende zaken compleet aanwezig zijn. Het betreft hier onder meer de kentekenbewijzen deel 1A en 1B of de kentekencard, autsleutel en reservesleutels, autoradio inclusief afneembaar front, reservewiel, gereedschapsetje, alle bij de auto behorende documentatie en eventueel de brandstofpas. De inspecteur hanteert een innameprotocol welke u hier kunt vinden. De bevindingen worden op een Inspectierapport vastgelegd welke mede door u wordt ondertekend. Om een goede inspectie te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de auto zowel van binnen als van buiten schoon is.

Wat gebeurt er met het inspectierapport?

Door middel van het inspectierapport wordt uw werkgever door Wittebrug Lease geïnformeerd over de staat waarin de auto is ingeleverd. Eventuele innameschades en manco's worden aan uw werkgever doorbelast. Het is daarom raadzaam dat u er zorg voor draagt dat de auto gedurende de contractperiode in goede staat blijft.

Kan ik het inspectierapport inzien?

Het inspectierapport is online in te zien via de websites van BCA. Voor het bekijken van het inspectierapport voert u het kenteken en de rapportcode in. De rapportcode wordt vermeld op de slotfactuur.