Kan ik tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden beschikken over een vervangende auto?

Dat kan indien in de leaseovereenkomst een vervangend vervoer regeling is opgenomen. Indien er geen regeling is opgenomen en u maakt gebruik van een vervangende auto dan zullen de kosten worden doorbelast. Wij raden u aan vooraf na te vragen of u kunt beschikken over een vervangende auto bij uw werkgever of bij onze afdeling Techniek via onderhoud@wittebruglease.nl of 070-3429494.

Wat houdt de regeling vervangend vervoer in?

Wittebrug Lease kent twee regelingen: “na 24 uur” of “per direct”. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “na 24 uur” dan zullen de kosten voor de vervangende auto aan uw werkgever worden doorbelast indien de reparatie binnen 1 dag heeft plaats gevonden. Heeft de reparatie langer in beslag genomen dan komen alle huurkosten voor rekening van Wittebrug Lease. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “per direct” dan komen de kosten voor de vervangende auto geheel voor rekening van Wittebrug Lease.

Wanneer moet ik de vervangende auto omruilen voor mijn eigen auto?

Na het gereed melden van uw eigen auto door de reparateur dient u de vervangende auto weer om te wisselen. Indien u te laat omwisselt zullen de extra kosten van de vervangende auto voor rekening van uw werkgever komen.

Moet ik de vervangende auto aftanken bij het omwisselen?

Wij adviseren u de vervangende auto na afloop van de huurperiode afgetankt in te leveren en daarvan melding te maken bij het inleveren bij de reparateur of de verhuurder. Indien de auto niet afgetankt wordt ingeleverd zullen er in de meeste gevallen tankkosten in rekening worden gebracht door de verhuurder. Indien u een brandstofpas heeft kunt u de brandstof van de vervangende auto gewoon met uw brandstofpas afrekenen. Geeft u bij het afrekenen wel aan dat het een tanking van een vervangende auto betreft.