Werken bij Wittebrug Lease?

Bekijk vacatures

Bij Wittebrug Lease krijgt u de mogelijkheid om de CO2 uitstoot van uw auto te compenseren en op deze wijze een bijdrage te leveren aan een schonere wereld.

Ieder jaar tracht Wittebrug Lease om haar eigen CO2 uitstoot terug te brengen. Uiteraard hebben wij in 2019 opnieuw de CO2 uitstoot van onze eigen auto’s gecompenseerd. Over het jaar 2019 hebben wij 75,51 ton CO2 uitstoot gecompenseerd.

Compensatie vindt plaats door de speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten van Climate Neutral Group. Met deze projecten wordt elders CO2 uitstoot teruggebracht. Wij selecteren onze projecten altijd op de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Ontwikkelingen zoals: werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.

De CO2-compensatie loopt volledig automatisch via de tankpas. Voor iedere getankte liter brandstof wordt de uitstoot direct tijdens het tanken berekend. De kosten van compensatie - ongeveer 2,5 cent per liter - worden dan meegenomen op de factuur van de tankpas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.